Dlouhodobá domácí zdravotní péče

Dlouhodobá domácí zdravotní péče zahrnuje péči o širokou škálu chronických onemocnění (např. péči o pacienty po centrální mozkové příhodě, neurologická, plicní, onkologická, kardiovaskulární onemocnění, poruchy pohybového aparátu atd.)

U každého pacienta je volen individuální přístup. 

Náš tým je flexibilní, je složen z registrovaných zdravotních sester, zdravotních asistentek, ošetřovatelek. Pracovníci týmu jsou průběžně proškolováni a vzděláváni. 

Služby, které zajišťujeme jsou určeny všem věkovým kategoriím. 

 

Poskytované výkony v rámci dlouhodobé domácí zdravotní péče:

 •  aplikace injekcí
 • aplikace infuzí s použitím lineárních dávkovačů
 • podávání enterální výživy
 • ošetřování defektů chronických i akutních
 • péče o stomie
 • péče o katetry u mužů i žen
 • léčebné laváže
 • výživa sondou - péče o gastrostomie
 • zavádění permanentních žilních katetrů a péče o ně
 • odsávání
 • zdravotní péče o dialyzované pacienty
 • péče o pacienty na umělé plicní ventilaci
 • prevence proleženin a jejich ošetřování
 • nácvik soběstačnosti
 • ošetřovatelská rehabilitace včetně péče o pacienty po mozkových příhodách a poúrazových stavech
 • podávání medikace
 • provádění bandáží
 • kontroly dietního a pitného režimu