Kvalita péče

Kvalita námi poskytované péče je zajištěna:

  1. pečlivým výběrem zdravotních sester a ostatních pracovníků agentury, při kterém klademe hlavní důraz na: vzdělání, praxi v oboru, naprostou bezúhonnost, vstřícný vztah k lidem, samostatnost, pracovitost, flexibilitu, zodpovědnost, pečlivost, trpělivost, atd...
  2. průběžnou kontrolou práce našich zaměstnanců vedoucími pracovníky agentury, komunikací zástupců agentury s pacientem, rodinou a lékařem. Vyhodnocován je zpětný ohlas (pozitivní či negativní) ze strany pacienta, rodiny, lékaře, soc. pracovníků, atd... Vyskytne-li se jakékoliv nedorozumění, či připomínka, jsme vždy připraveni vše okamžitě konzultovat a nalézt pro pacienta (klienta) to nejlepší možné řešení
  3. vzděláváním zaměstnanců agentury, probíhá formou odborných školení, návštěvou seminářů, stáží na specializovaných zdravotnických pracovištích, poskytováním a studiem odborné literatury, edukačních materiálů apod...

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Spolupracujeme (máme smluvní vztah) se všemi zdravotními pojišťovnami, působícími na území ČR.

Spolupráce s ordinacemi praktických lékařů a zdravotnickými zařízeními

Naše agentura úspěšně spolupracuje s velkým množstvím praktických lékařů a sociálních pracovnic na celém území hl. města. Rovněž úzce spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, jako jsou nemocnice, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a se specializovanými zdravotnickými pracovišti po celé Praze, např.:

  • Nemocnice Na Bulovce
  • Nemocnice Na Františku
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Nemocnice Na Homolce
  • Ústřední vojenská nemocnice Praha
  • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (nemocnice pod Petřínem)
  • Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí