Péče o postižené stařeckou demencí

Péče o postižené stařeckou demencí je především zaměřena na zachování co největší soběstačnosti klienta. Nastavení kratokodobých a dlouhodobých cílů pomáhá takto nemocným pacientům postupně zvládat co nejvíce každodenních činností.  Klient, krok za krokem, posouvá hranice svých možností podle stanoveného plánu a obnovuje své dovednosti a posiluje sebedůvěru.

Průběh péče je pravidelně vyhodnocován a podle potřeby upravován.  Statistky uvádí, že programy na znovu zapojení postižených stařeckou demencí pomáhají  snížit potřebu dlouhodbé péče až v 68% případů.