Kdo jsme

Agentura domácí péče LUSI s.r.o. byla založena Bc. Ludmilou Kondelíkovou v roce 1999 se záměrem poskytovat zdravotní péči klientům v jejich vlastním sociálním prostředí na celém území hlavního města Prahy.

Zdravotní péči našim klientům poskytuje tým zkušených zdravotních sester s dlouholetou praxí v nemocničních lůžkových zařízeních. Tento tým vede po odborné a organizační stránce vrchní sestra, nedílnou součástí její práce je poskytování osobních a telefonických konzultací potencionálním klientům, rodinným příslušníkům a jejich blízkým.

Naše agentura domácí zdravotní péče sídlí od svého vzniku v centru Prahy na adrese U Staré školy 114/4, Praha 1. Tyto prostory slouží jako administrativní a technické zázemí  a pro osobní konzultace. 

Spolupracujeme s lůžkovými zařízeními, odbornými ambulancemi a ošetřujícími lékaři po celé Praze. 

Zdravotní péči poskytujeme nejčastěji na základě ordinace (indikace,vyžádané péče) u klientů v návaznosti na ukončnou hospitalizaci (po pobytu v nemocnici), nebo na vyžádání ošetřujícího lékaře - specialisty, praktického lékaře, dětského lékaře.

Naše agentura domácí péče má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Zdravotní péči poskytujeme klientům včech věkových kategorií.  

Dlouhodobě spolupracujeme s 3. lékařskou fakultou UK, zajišťujeme praxi studentům 1. ročníku v rámci jejich studia.

 

Spektrum zdravotních výkonů, které poskytuje naše agentura:

 • odběry veškerého biologického materiálu
 • aplikace injekcí, infuzí s použitím lineárních dávkovačů
 • podávání enterální výživy
 • ošetřování defektů chronických i akutních
 • péče o stomie
 • péče o katetry, katetrizace (cévkování žen), ošetření permanentních močových katetrů u mužů
 • léčebné laváže, výživa sondou - péče o gastrostomie
 • zavádění permanentních žilních katetrů a péče o ně
 • podávání kyslíkové terapie
 • péče o dyalizované pacienty
 • péče o pacienty na umělé plicní ventilaci
 • prevence proleženin a jejich ošetřování
 • nácvik soběstačnosti
 • základní ošetřovatelská rehabilitace
 • kontroly glykemie
 • měření krevního tlaku
 • podávání medikace

Péče o umírající

 •  o pacienty v terminálním stadiu onemocnění
 •  edukace klientů včetně rodinných příslušníků

Poskytujeme péči 24x7x365

Náš tým zajišťuje péči klientům 24 hodin, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků po celý rok. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici na lince 

775 160 744

Ke všem informacím je přistupováno s maximální diskrétností.