Krátkodobá domácí zdravotní péče

Krátkodobá domácí zdravotní péče je odborná zdravotní péče, nejčastěji využívána  pacienty po operacích nebo úrazech. Tato služba zahrnuje širokou škálu odborné zdravotní péče, nabízí maximální pohodlí v domácím prostředí a je podporou i rodinným příslušníkům.

U každého z nás může nastat situace, kdy po úraze nebo závažném onemocnění je možné pokračovat ve zdravotní péči i v domácím prostředí. Agentura domácí péče LUSI s.r.o poskytuje péči všem věkovým kategoriím. 

Členy našeho týmu jsou registrované zdravotní sestry, fyziterapeuté a další zdravotničtí odborníci, kteří zajistí, aby rekonvalescence byla  pro pacienta i rodinu, co nejméně náročná. 

Poskytované výkony v rámci krátkodobé domácí zdravotní péče:

 • podávání léků
 • měření krevního tlaku
 • kontrola glykemie
 • kontrola dietního a pitného režimu
 • zácvik pacienta a rodinných příslušníků k samostatnémů provádění některých výkonů  /např. aplikace podkožních injekcí, ošetřování stomií atp./
 • odběry biologického materiálu
 • jednorázové aplikace injekcí
 • podávání infuzí s použitím lineárního dávkovače
 • zavádění permanentních žilních katetrů a péče o ně

 • podávání enterální výživy
 • podávání klyzmatu
 • léčebné laváže

 • katetrizace /cévkování žen/
 • ošetřovatelská rehabilitace