Management

Zdravotní péči našim klientům poskytuje tým zkušených zdravotních sester s dlouholetou praxí v nemocničních lůžkových zařízeních, které se průběžně zúčastňují vzdělávacích programů. Tento tým vede po odborné a organizační stránce  vrchní sestra, která rovněž poskytuje osobní i telefonické konzultace potencionálním klientům, rodinným příslušníkům a jejich blízkým. Poskytujeme edukační konzultace pro laickou  i odbornou veřejnost.

_mg_9053

Bc. Jana Šnýdrová

vrchní sestra

Jejím hlavním úkolem je vést tým zdravotních sester. Absolvovala VŠZSP SV.ALŽBĚTY v Příbrami, kde održela bakaláře ošetřovatelství v roce 2016. V oblasti domácí zdravotní péče pracuje od roku 2000, má platné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.

mila-dolezalova

Miluše Doležalová

příjmová sestra

Vystudovala SZŠ v Táboře, obor všeobecná sestra. Má platné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.V oblasti domácí zdravotní péče pracuje od roku 2000 a zajímá se o problematiku paliativní onkologické terapie.

Zdravotní sestry musí splňovat:

  • kvalifikační podmínky vzdělání - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu "registrace"
  • podmínku praxe - 3 roky u lůžka
  • bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Ošetřovatelka, pečovatelka musí splňovat:

  • kvalifikační předpoklady
  • zkušenosti v oboru
  • bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost