Domácí paliativní péče – péče o umírající

Tak jako si volíme způsob, jakým prožijeme svůj život, máme i neodmyslitelné právo zvolit si kde a jak chceme zemřít.

Tým kvalifikovaných pracovníků vyškolených v péči o umírající je připraven klientovi, ale i jeho blízkým pomoci při zvládání tohoto bolestivého období. Ke každému klientovi a jeho potřebám je přistupováno citlivě a individuálně. 

Vnímáme, že domácí protředí  je v poslední fázi života přirozenější, než neosobní prostředí v lůžkovém zařízení.